Wednesday, August 24, 2016

Soma Matendo 9:36-42. Ni nini alichokifanya Dorkasi kule Yafa baada ya kugundua kwamba amezingirwa na wahitaji? Katika Matendo 9:41, Ni nini maana ya kifungu hiki cha maneno, “wanaoamini hasa wajane”?
Dorkasi alikuwa mwanafunzi wa vitendo, “ Katika Yafa kulikua na mwanafunzi mmoja aliyeitwa Tabitha.” (Matendo 9:36). Inaweza kusemwa, ”kwamba katika ( jina la mji wako) kuna wanafunzi ( taja majina yao) ambao wamejawa na “matendo mema na tabia njema” Mdo. 9:36.

“Waaminio” ni washiriki wa kanisa la Kikristo; “wajane” ni pamoja na washiriki wa kanisa na wale ambao sio washiriki. Dorkasi aliwahudumia wote. Yafa yako inapaswa kuwa nje na ndani ya kanisa lako, kujali kwa uthabiti wale walio ndani ya kanisa pia ni uinjilisti wenye nguvu(soma Mdo. 2:42-47). Watu nje wanaweza kusema tazama jinsi hao Waadventsta Wasabato walivyo na upendo na kujali.
Soma Yohana 13:34-35 na Yohana 15:12. Ni nini ujumbe unaopatikana katika maandiko hayo matatu, ni kwanini ni muhimu kwetu kama kanisa kufuata? Ni kwanini wakati mwingine inakuwa ngumu kufuata kwa bidii?
Wakati mipango ya kuwatumikia wa nje ya kanisa lako,unapaswa kufikiria mtindo,mbinu ambayo utatumia.
Amy Sherman anaelezea mitindo mitatu, ambayo kanisa linaweza kutumia katika kuhudumia jamii. Mtindo wa kwanza : mtindo wa Mkazi unalenga katika kukidhi mahitaji ya jamii iliyo karibu kabisa na kanisa lako. Mwanamke aliyekuwa akitoa huduma kwa waathirika wa UKIMWI Alichagua jamii iliyomzunguka “ Yaffa”

Mtindo wa pili, Mtunza Bustani, Mtindo huu humaanisha kuendeleza huduma inayofungamana na maeneo jirani nje ya kanisa lako Kama mtunza bustani anavyoona bustani ni ongezeko tu la nyumba yao, wakati mwingine makanisa kadhaa huungana kuendesha kituo cha huduma kwa jamii nje ya kila jamii inayowazunguka. Katika Mji mmoja makanisa kadhaa wanaendesha huduma ya kuhifadhi vyakula bora, kutokana na mradi huu wameanzisha kanisa lingine jipya.

Mtindo wa Tatu ni Mchungaji wa kondoo; Ni Kuwahudumia idadi Fulani ya kundi moja lililolengwa badala ya makundi madogo madogo ya maeneo tofauti ya kijiografia. Imenukuliwa kutoka Ronald J.Sider na wenzake, Churches that Make a Difference: Reaching Your Community with Good News and Good Works( Grand Rapids, Mich.:Baker Books 2002),uk.146


****TUMA PICHA NA VIDEO WhatsApp 0713 059 073 NA 0717 367 693***


****TUMA PICHA NA VIDEO WhatsApp 0713 059 073 NA 0717 367 693***

Tuesday, August 23, 2016

Yesu, kama Bwana, aliwajua watu Zaidi yalivyokuwa wakijifahamu wao wenyewe. Kuna maelezo mengi katika injili ambapo Yesu alionyesha kwamba sio tu alijua walichokuwa wakifikiri kwa wakati huo ( soma Marko 2:8)- Yeye alijua historia zao pia ( Yohana 4:18)

Soma Zaburi 139:1-13. Neno la Mungu linatwambia nini hapa?
Kama tulivyoona jana, Yesu alikuwa anayatambua mahitaji ya watu, na alihudumu kwaajili ya mahitaji hayo, Ki ukweli aliyatambua hata mahitaji yaliyokuwa chini ya uso wa dunia, ukweli huu unadhirika katika kisa cha mtu yule aliyekuwa amepooza. Ingawa ilikuwa inaonekana dhahiri kwamba alihitaji uponyaji wa kimwili, kulikuwa na jambo kubwa Zaidi pale, ambacho hata kabla ya kumwambia ajitwike godoro lake na kwenda, “Yesu alisema mwanangu umesamehewa dhambi zako” ( Marko 2:5).

Soma Marko 2:1-12. Ni nini kilichokuwa kinaendelea ndani ya mwanaume huyu? Ni kwa njia gani hitaji hili la ndani, laweza kuwa tatizo kwa wale tunao wahudumia?
Yesu alitambua kwamba tatizo pale lilikuwa ni Zaidi ya ugonjwa. “Hata hivyo haukuwa uponyaji wa kimwili ( kwa yule mwenye kupooza) alitaka msaada sana katika mzigo wa dhambi. Kama angeweza kumwona Yesu na kupokea hakikisho la msamaha wa dhambi na kuwa na Amani na mbingu, Angekubali kuendelea kuishi au kufa. Kwa mujibu wa mapenzi ya Mungu”-Ellen G.White, The Desire of Ages,uk.267.

Bila shaka sisi hatuwezi kwenda kwa undani kama Yesu alivyofanya. Hata hivyo tunaweza kuwa na uhakika kwamba wale wote ambao tunawahudumia, ni viumbe walio haribiwa na dhambi, hiyo ni kusema pamoja na mahitaji yao mengine wao pia wanahitaji neema ya uhakika, ya maarifa kwamba yuko Mungu anayewapenda na aliyekufa kwa ajili yao na anayewatakia yaliyo mema pekee.

Fikiria ni kwa kiasi gani unatamani kupata uhakika wa wokovu na wa maarifa kwamba Mungu anakupenda. Unawezaje kuwasaidia wengine kupata uzoefu na uhakika wa upendo huo?

****TUMA PICHA NA VIDEO WhatsApp 0713 059 073 NA 0717 367 693***

****TUMA PICHA NA VIDEO WhatsApp 0713 059 073 NA 0717 367 693***

Monday, August 22, 2016

Mathayo 12:31 "Kwa sababu hiyo nawaambia, Kila dhambi na kila neno la kufuru watasamehewa wanadamu, ila kwa kumkufuru Roho hawatasamehewa."

Neno KUFURU lina maana ya; Tukana, kudhihaki, kudharau, kunena mabaya juu ya Wema, kupuuza n.k. Yesu aliwaambia mafarisayo maneno hayo, kutokana na msimamo wao wa Kiroho, wa kukataa makusudi kuamini kazi ya Yesu Kristo.

Kumkufuru Roho mtakatifu ni kitendo cha kumkataa Roho mtakatifu na Kazi yake. Roho mtakatifu ndiye anafanya kazi ya Kutufunulia Nuru au Kweli ya Mungu, anatuvuta tuiamini Kweli, anatushawishi tutubu dhambi na anatuongoza tutende Mapenzi ya Mungu.

Kitendo cha kumkataa Roho mtakatifu na kumdharau, ni kujifungia mlango wa kutoifikia TOBA, na kuendelea katika Dhambi hadi mauti. Mafarisayo walifikia kiwango hicho cha kufanya Uadui na Roho mtakatifu, walikaza mioyo hadi wakamsulubisha Mwana wa Mungu.

Mtume Paulo anasema    "Maana, kama tukifanya dhambi kusudi baada ya kuupokea ujuzi wa Ile Kweli, haibaki tena dhabihu kwa ajili ya dhambi; bali kuna kuitazamia hukumu yenye kutisha, na ukali wa moto ulio tayari kuwala wao WAPINGAO. Waebrania 10:26-27, pia soma; Waebrania 6:4-6. Hivyo kufanya Dhambi kusudi, na kukataa ushawishi wa Roho mtakatifu wa kuiachilia dhambi hiyo ni KUMKUFURU ROHO MTAKATIFU.

Hatua ya Mwisho baada ya makufuru, ni Roho mtakatifu kuacha kukushawishi, anakuwa amezimishwa, hofu ya Dhambi inapotea, Dhambi inakuwa kitu cha kawaida, inakuwa ni kitu cha kawaida ... Uzinifu, kuishi na mume au mke wa mtu, masengenyo, uongo, visasi, wizi, ulevi, upendeleo, wivu n.k. inakuwa ni sehemu ya maisha. Roho mtakatifu anakuwa amezimishwa - 1Wakorintho 5:19.

Dalili za juu za kumkufuru Roho mtakatifu ni, kuuchukia ukweli na kutopenda kuusikia ukweli, na  kutafuta kila njia za kubaki katika Dhambi fulani bila kiwa na mpango wa kuiacha. Mafarisayo walifikia hapo ... wakaanza kutunga njama za kumuua Masihi, na kumwita ana Pepo wa Beelzeburi, na hatimaye kumsulubisha. Kwa namna mbalimbali, wengi leo ni Makristo kwa Jina, lakini ndai yao wanampinga Kristo na Kumsukumia mbali Roho mtakatifu, anapowashawishi waache DHAMBI.

Wito: Kabla kengele za mauti hazijagonga, Mungu anatualika tena kupitia somo hili, kusiwe na mtu atakaye mkufuru Roho mtakatifu na kupotea milele. Neema ya Yesu yatosha kumtoa kila mmoja katika Dhambi na kumuweka huru.

NAWATAKIA SIKU NJEMA YENYE BARAKA TELE

Na: Ev. Eliezer Mwangosi  - 0767 211 299.

Utabarikiwa ikiwapelekea wengine ujumbe huu.****TUMA PICHA NA VIDEO WhatsApp 0713 059 073 NA 0717 367 693***
Jana ilikuwa ni kihistoria kwa wapendwa hawa toka kwenye tasnia ya nyimbo za injili wakiimbia kwaya ya Ubungo hill Sda ambao nia Eliezer na Dorah kwa kufunga pingu za maisha ibada ilifanyika katika kanisa la Ubungo Hill SDA na hafla ya kuwapongeza ilifanyika katika ukumbi wa Law School, Mawasiliano jijini Dar Es Salaam.
Na Cherie
 ****TUMA PICHA NA VIDEO WhatsApp 0713 059 073 NA 0717 367 693***
Soma Marko 10:46-52 na Yohana 5:1-9. Katika matukio hayo yote, Yesu aliuliza maswali. Kwanini alifanya hivyo?

Zingatia katika matukio hayo yote kwamba Yesu aliuliza walichokuwa wanakihitaji ingawa hitaji lao lilikuwa dhahiri na hata kama sivyo Yesu angelitambua ni nini yaliyokuwa mahitaji yao.
Hata hivyo kwa kuuliza maswali hayo, Yesu alionyesha heshima kwa watu, Alionyesha kwamba alikuwa anawasikiliza, kwamba alijali kuhusu hilo walilokuwa wanakabiliana nalo. Ni masuala mangapi ambayo watu , labda Zaidi ya kitu chochote huhitaji mtu tu wakuzungumza naye, mtu ambaye atawasikiliza? Wakati mwingine kuwa na wazo la kuzungumza juu ya tatizo la mtu inaweza kumsaidia kujisikia vizuri.
 
Fikiria kwa muda mfupi jinsi gani ungejisikia kama ungeingia ofisi ya daktari na daktari akakuangalia mara moj tu na kukuandika dawa na kukutoa nje.Kwa hakika ungekuwa na wasiwasi iwapo mtu huyo alielewa tatizo lako. “Ungeweza sema daktari hakuniuliza mimi, jinsi ninavyo jisikia au hata kusikiliza mapigo ya moyo, wala kupima shinikizo langu la damu au…Mojawapo ya kanuni za utabibu ni kutambua ugonjwa kabla ya kuutibu.”

Dhana hiyo hiyo inatumika katika shughuli za utume wa kitabibu,ambayo hulenga katika ustawi wa watu na afya zao na kuwahudumia katika mahitaji yao kiujumla. Makanisa mengi mno wanafikiri kwamba wanajua ni nini cha kufanya ilikuwahudumia wengine katika jamii yao.Wakati sisi tukijitahidi kuzungumza na watu kuhusu mahitaji yao au mahitaji ya jamii, Huwaonesha kwamba tunajali na hutujulisha sisi kwamba jinsi gani tunaweza kuwatumikia kwanjia ambazo zitakubalika,pia tutatengeneza marafiki wapya.

“Kumbuka kwamba unaweza kuvunja upinzani wowote kwasababu ya maslahi binafsi ya watu unaokutana nao. Kristo alichukulia shauku za wanaume na wanawake alipokua akiishi nao hapa duniani.Popote alipokwenda alikuwa mmsionari na mtabibu.Tunapaswa kwenda huku tukitenda mema, kama alivyotenda. Tumeelekezwa kuwalisha wenye njaa, kuwa visha walio uchi na kuwafariji wenye huzuni”- Ellen G.White, Welfare Ministry.uk 162.
Wengi wetu hatuna tatizo kuelezea maoni yetu.tunawezaje kujifunza kuwa wasikilizaji bora?
 
****TUMA PICHA NA VIDEO WhatsApp 0713 059 073 NA 0717 367 693***
Somo la Asubuhi linatoka katika kitabu cha MARANATHA, kitabu ambacho kinadhaminiwa na EGW Writtings maalumu kwa ajili ya Programu ya IBADA.
Kwa maana, tazama, BWANA anakuja kutoka mahali pake, ili kuwaadhibu wakaao duniani, kwa sababu ya uovu wao; ardhi nayo itafunua damu yake, wala haitawafunika tena watu wake waliouawa. Isaya 26:21.

Kwa kasi na tena kwa uhakika hatia inakuja juu ya wakazi wa miji, kwa sababu ya kuongezeka kwa kudumu kwa uovu utendwao kwa makusudi. Ufisadi unaotawala, unazidi ule mwanadamu awezao kuuleza kwa maandishi. Kila siku inakuja pamoja na ufunuo mpya wa ugomvi, rushwa, na ulaghai; kila siku inakuja na taarifa za kutisha za vurugu na uvunjaji wa sheria, kutojali mahangaiko ya watu, udhalimu, maangamizi ya kikatiIi ya uhai wa watu.

Mungu wetu ni Mungu wa rehema. Kwa subira na huruma anadumu kushughulika na wavunja sheria. . . Mungu anawavumilia sana watu, na pia miji, huku akiendelea kwa rehema kutoa maonyo ili kuwaokoa kutoka katika ghadhabu yake; lakini wakati utakuja ambapo sauti yake ya kusihi itakoma. . .

Hali zinazoendelea katika jamii, hususan katika majiji makuu ya dunia, zinatangaza kwa sauti kubwa kama radi ya kwamba saa ya hukumu ya Mungu imekuja na kwamba mwisho wa mambo yote ya kidunia umekaribia. Tunasimama katika ukingo wa zahama ya karne zote. Kwa haraka zikifuatana hukumu za Mungu zitashuka - moto, mafuriko, matetemeko, pamoja na vita na umwagaji wa damu. . .

Dhoruba ya ghadhabu ya Mungu inajikusanya; na watakaopona ni wale tu watakaoukuwa wamepokea mwaliko wake wa rehema,... na kutakaswa kwa njia ya utii kwa sheria ya Mtawala wa mbinguni. Wenye haki pekee watafichwa pamoja na Kristo katika Mungu hadi uharibifu utakapokuwa umepita. Hebu lugha ya roho na iwe: 

“Ngome nyingine sina; nategemea kwako, Usinitupe Bwana, nipe neema yako, “Yafiche ubavuni Mwako maisha yangu; Nifishe bandarini, Wokoe moyo wangu!”

****TUMA PICHA NA VIDEO WhatsApp 0713 059 073 NA 0717 367 693***

Sunday, August 21, 2016

****TUMA PICHA NA VIDEO WhatsApp 0713 059 073 NA 0717 367 693***
****TUMA PICHA NA VIDEO WhatsApp 0713 059 073 NA 0717 367 693***


****TUMA PICHA NA VIDEO WhatsApp 0713 059 073 NA 0717 367 693***
Somo la Asubuhi linatoka katika kitabu cha MARANATHA, kitabu ambacho kinadhaminiwa na EGW Writtings maalumu kwa ajili ya Programu ya IBADA.
Maana njozi hii ni kwa wakati ulioamriwa, inafanya haraka ili kuufikilia mwisho wake, wala haitasema uongo; ijapokawia, ingojee; kwa kuwa haina budi kuja, haitakawia. Habakuki 2:3.
Imani iliyomtia nguvu Habakuki, watakatifu na wenye haki siku zile za majaribio magumu ni imani ile ile inayotunza watu wa Mungu leo. Katika nyakati zilizo na kiza kabisa, katika mazingira yasiyo mazuri kabisa, Mkristo muumini aweza kudumisha muunganiko kati ya roho yake na chanzo cha nuru na uwezo. Siku kwa siku, kwa njia ya imani kwa Mungu, tumaini lake na ujasiri vyaweza kufanywa upya tena.... Katika huduma kwa ajili ya Mungu hakutakuwa na kukata tamaa, kusitasita, wala hofu. Bwana atatimiza matarajio ya juu zaidi ya wale wawekao tegemeo lao kwake. Atawapa hekima inayohitajika kulingana na mahitaji yao mbalimbali.
Mtume Paulo anatoa ushuhuda juu ya uwepo wa mahitaji kwa wingi kwa ajili ya roho inayojaribiwa. Yeye alipewa uhakika wa kimbingu, “Neema yangu yakutosha; maana uweza wangu hutimilika katika udhaifu.” Kwa shukrani na ujasiri mtumishi wa Mungu aliyejaribiwa aliitikia: “Basi nitajisifia udhaifu wangu kwa furaha nyingi, ili uweza wa Kristo ukae juu yangu. Kwa hiyo napendezwa na udhaifu, na ufidhuli, na misiba, na adha na shida, kwa ajili ya Kristo. Kwa maana niwapo dhaifu ndipo nilipo na nguvu.” 2Kor. 12:9, 10.
Tunapaswa kuiendeleza na kuijenga imani ambayo manabii na mitume wameishuhudia - imani ambayo anakamata ahadi za Mungu na kusubiri ukombozi katika wakati aliouamuru na njia aliyoipanga. Neno la hakika la unabii Iitatimilika mwishoni katika ujio wenye utukufu wa Bwana wetu na Mwokozi Yesu Kristo, kama Mfalme wa wafalme na Bwana wa mabwana. Wakati wa kusubiri waweza kuonekana kuwa mrefu, roho yaweza kuelemewa na matukio ya kukatisha tamaa, wengi ambao watu wamewaamini waweza kuanguka; lakini hebu tuungane na nabii aliyediriki kutia moyo Yuda wakati wa uasi mkubwa sana, kwa kusema, “. . .Bwana yumo ndani ya hekalu lake takatifu: dunia yote na inyamaze kimya mbele zake.”
Hebu daima tukumbuke ujumbe huu unaochangamsha, “Maana njozi hii bado ni kwa wakati ulioamriwa, inafanya haraka ili kuufikilia mwisho wake, wala haitasema uongo; ijapokawia, ingojee; kwa kuwa haina budi kuja, haitakawia. . . mwenye haki ataishi kwa imani yake.”
****TUMA PICHA NA VIDEO WhatsApp 0713 059 073 NA 0717 367 693***
Yesu alishuka kwenye mashua karibu na pwani ya Kapernaumu. (tazama Marko 5) Wanafunzi wake bado walikuwa wamestushwa kutokana na tukio la kukutana na mtu mwenye pepo huko Dekapoli. Kama kawaida, umati wa watu ulikusanyika kumlaki. Wakiwa na shauku ya kutaka kumsikiliza, watu katika umati ule walikuwa wakisukumana ili kuwa karibu Zaidi na Yesu. Mara akaombwa msaada, wakati huu aliombwa msaada na wakuu wa masinagogi.

Soma Marko 5:22-43 Wakati Yesu akiwa njiani kuelekea kumhudumia kiongozi wa sinagogi kitu gani kilimzuia? Na ni kwa jinsi gani alikabiliana na kizuizi hiko? Kitu cha muhimu hapa, Somo gani tunapata hapa kulingana na kisa hiki, kuhusiana na kukabili kizuizi unapokuwa katika kutoa huduma?
Hebu tukabiliane na hili, hakuna kati yetu anayependa kukabiliana na vizuizi, sivyo? Tuna mambo mengi ya kufanya. Sehemu za kwenda, na kazi zinazopaswa kufanyika. Tunaweka malengo kwa ajili yetu na tunahitaji kufikia malengo hayo. Wakati mwingine tunahitaji kufikia malengo hayo kwa muda Fulani tuliojiwekea, hata hivyo vizuizi vyaweza kuingilia kati.

Ndiyo sababu, kama mtu anakuja na haja au ombi la kuhitaji msaada, huweza kuonekana kama vile usumbufu hasa kama wakati sio muafaka. Wakati mwingine unalazimika kutokuacha kile unacho kifanya kwa wakati huo, Ni mara ngapi unapaswa kuacha hicho unachokifanya na kutoa msaada lakini hufanyi hivyo kwasababu hutaki kufanya hivyo?

Hata hivyo mara kadhaa fursa kubwa za kuwahudumia watu wengine mahitaji yao huja na vizuizi. Wengi tunajaribu kuvikwepa vizuizi hivyo na tunasikitika pale mipango yetu inapofutika. Tunapo tazama huduma ya Yesu tunagundua kwamba baadhi ya mahitaji, aliyoyajali mno yalikuja na vizuizi na aliyashughulikia kwa upendo. Tunapofikiri kuhusu hilo, fursa nyingi za kutoa huduma huja kwa njia ya vikwazo. Tumekwisha kutazama kisa cha Msamaria mwema. Nani ajuaye alipokuwa anakwenda na nini alikuwa anakwenda kufanya alipofika pale?, Hata hivyo alisimama na kutoa huduma.

Zungumza juu ya vizuizi.
Mara ya mwisho ili kuwa lini, mtu alikukatiza akiwa na hitaji la kuomba msaada? Uliitikia vipi?

****TUMA PICHA NA VIDEO WhatsApp 0713 059 073 NA 0717 367 693***

Saturday, August 20, 2016

 
Sabato Mchana
Soma Kwa Ajili ya Somo la Juma Hili: Mk. 5:22–43, Mk. 10:46–52, Yn. 5:1–9, Zab. 139:1–13, Mk. 2:1–12, Mdo. 9:36–42.

Fungu la Kukariri: “‘Naye Yesu alikuwa akizunguka katika miji yote na vijiji, akifundisha katika masinagogi yao, na kuihubiri habari njema ya ufalme, na kuponya magonjwa yote na udhaifu wa kila aina’” (Mathayo 9:35).

Mwanamke wa kiadventista katika moja ya nchi za kiafrika aliyekuwa amestaafu, hakua na nia ya kuacha kuhudumu baada ya kustaafu. Jamii yake ilihitaji huduma yake ya uponyaji kwasababu ya madhara yaliyo sababishwa na virusi vya UKIMWI. Msaada wa haraka ulikuwa unahitaji kwa watoto yatima ambao waliachwa na wazazi wao kutokana na ugonjwa wa UKIMWI ambao hawakupata lishe bora. Mwaka 2002, Yeye na kanisa lake walianza huduma ya kuwalisha watoto katika jamii inayowazunguka lishe bora kwa siku sita za juma. Walianza na watoto 50 na, kufikia 2012, walikua wakihudumia watoto 300 kwa siku. Iliyowapelekea wao kuanzisha shule ya awali na sasa watoto 45 kati yao wanahudhuria. Huduma nyingine ni pamoja na kusambaza nguo kutoa ADRA, Kugawa mboga mboga na mahindi kutoka bustani waliyokuwa wanaihudumia na kutunza wagonjwa, walianzisha mpango endelevu wa kukuza ujuzi kwaajili ya wanawake, ambapo walifundishana wao kwa wao ili kuendesha maisha yao. Hili linaelezea upendo wa Yesu ambao ulianzisha kanisa jipya. Mwanzoni kulikuwa na waumini watano, na ilipofikia mwaka 2012 walifikia watu 160. Mungu aliandaa njia kwaajili ya ujenzi wa jengo la watoto yatima na ujenzi wa jingo mpya la kanisa mwaka 2012.

Ni mfano wa nguvu kiasi gani wa utendaji, kufikia mahitaji ya jamii, ambayo ni muhimu sana kutendwa na wakristo.
Somo la Juma la hili limetafsiriwa na Naetwe Eliesa Kimweri na Agape P. Mrindoko.

****TUMA PICHA NA VIDEO WhatsApp 0713 059 073 NA 0717 367 693***
Blogger Widgets

SIKILIZA NA DOWNLOAD WIMBO MPYA TOKA KWA UBUNGO HILL SDA CHOIR "UAMINIFU MKUU"

SIKILIZA NA DOWNLOAD WIMBO "MAISHA YANAPITA" MUIMBAJI GWIRISHA MJEMA